aktualnosci

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz III dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz