Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Informacja dotycząca szkoleń komputerowych i językowych

Do Urzędu Gminy Przywidz wpłynęła informacja o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Kompetentny Przywidz" („Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ITC i znajomości języków obcych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Projekt został przekazany do oceny merytorycznej, o wynikach której zostaną Państwo poinformowani.