Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Jubileusz małżeński

W dniu 13 października 1962 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gniewie zawarli związek małżeński Państwo HELENA i JÓZEF JAWORSCY obecnie zamieszkali w Przywidzu. W przededniu jubileuszu złotych godów małżeńskich Dostojnych Jubilatów odwiedził Wójt Marek Zimakowski i kierownik USC Elżbieta Pellowska. Jubilatom tradycyjnie złożono gratulacje i serdeczne życzenia doczekania w zdrowiu kolejnych wspólnych jubileuszy. Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Dostoją Parę Wójt Gminy udekorował przyznanymi przez Prezydenta RP medalami "za długoletnie pożycie małżeńskie.

Państwu JAWORSKIM życzymy zdrowia i pomyślności na dalsze wspólne lata.