Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

Posiedzenie Komisji Gospodarczej  odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Przywidzu.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie propozycji stawek opłat  do projektów uchwał okołobudżetowych na 2013 rok.
  2. Analiza stanu wykonania inwestycji gminnych w 2012 roku.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmiany obszaru objętego   uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Teodor  Formela