Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

INFORMACJA o wybraniu projektu pozakonkursowego do dofinansowania przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 23.05.2017r. projekt pn. „Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz”  został wybrany do dofinansowania!
 
Projekt spełnił wszystkie kryteria formalne, wykonalności oraz strategiczne I stopnia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020, otrzymując końcową ocenę pozytywną. Przyznana kwota dofinansowania 1 792 000,00 PLN
Załączniki: