Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

RDOŚ w Gdańsku - Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, niniejszym zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń na odcinku Pelplin - Gdańsk Przyjaźń".

Więcej informacji w załączniku

 

Załączniki: