Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

GOK w Przywidzu zaprasza na półkolonie w lipcu

Już w lipcu, odbędą się zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat poświęcone sztuce teatralnej.
Warsztaty dla dzieci poprowadzi absolwentka Akademii Teatralnej
w Warszawie Pani Marta Marocka.
Pobawmy się...teatrem. Poznajmy scenografię, warsztat aktora, pracę ze scenariuszem. Pobawmy się przestrzenią, improwizujmy!
Poprzez zabawę i ćwiczenia bazujące na improwizacji teatralnej projekt pokazuje takie sfery jak: przestrzeń sceniczna, scenografia, praca z rekwizytem czy tworzenie zarysu przedstawienia. W każdym dziecku drzemie aktor, scenograf, pisarz, artysta pozwólmy mu go odkryć!
Zajęcia odbędą się w dniach 3-7 lipca w godzinach 11.00 – 13.00 w GOK Przywidz.
Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób!
Zapraszamy!
 
Więcej: Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu
83-047 Przywidz, ul. Gdańska 15
tel. 58 682-51-93
Załączniki: