aktualnosci

Informacja Naczelnika US w Pruszczu Gdańskim

526 gram substancji kwalifikujących się według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jako środki zastępcze, o szacunkowej wartości 10.000 zł zatrzymali w dniu 10.07.2017r. funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni na terenie Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej w Pruszczu Gdańskim.

Nielegalny towar ujawniono w dniu 22.05.2017r. w przesyłce pocztowej z Chin adresowanej do odbiorcy z woj. pomorskiego. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że w przesyłce znajduje się towar podlegający zakazom lub ograniczeniom pozataryfowym pobrano próbki towaru do badań. Na podstawie uzyskanej opinii Laboratorium Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymano przedmiotową przesyłkę. Zostanie ona zniszczona w oparciu o przepisy wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ujawnienie środków zastępczych nie było jednak jedynym tego dnia sukcesem funkcjonariuszy celno-skarbowych z Oddziału Celnego „Pocztowego" z Pruszcza Gdańskiego.  Analiza ryzyka, doświadczenie oraz wykorzystanie podczas kontroli urządzeń do prześwietlania przesyłek pocztowych zaowocowały wykryciem również substancji chemicznych stosowanych do wytwarzania środków farmaceutycznych, a także tabletek i kapsułek z Chin oraz Indii. Szacunkowa wartość zatrzymanych towarów wynosi ok. 11.000 zł. Przywóz przedmiotowych towarów z zagranicy może stanowić naruszenie art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne.

źródło: http://www.pomorskie.kas.gov.pl