aktualnosci

Projekt – „Słońce w Przywidzu” – instalacje solarne

Okres trwałości projektu wyznaczony przez Unię Europejską wyznaczony został na 5 lat od daty finansowego zakończenia realizacji projektu. Oznacza to, że w tym czasie zamontowanych instalacji nie można modyfikować. Po wyznaczonym czasie staja się one własnością dotychczasowych  użytkowników.

Z Początkiem przyszłego roku Fundacja – „Instytut Aktywizacji Regionów” przystąpi do podsumowania projektu oraz przekazania instalacji.

Obecnie IAR oczekuje na zwrot podpisanych i złożonych w Urzędzie Marszałkowskim weksli, które były zabezpieczeniem dla realizowanego projektu.