aktualnosci

Podziękowanie od Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Na ręce Wójta Gminy Przywidz Marka Zimakowskiego wpłynęło podziękowanie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasza  Komoszyńskiego dla wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców naszej gminy, zaangażowanych w pomoc Gminom poszkodowanym w nawałnicach. Szczególne podziękowania dla Druhów z OSP Przywidz, za ich czynny udział w usuwaniu skutków nawałnicy w Gminach Lipusz i Dziemiany.