Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Pomorski rynek pracy otwarty dla Młodych POWR.01.02.01-22-0001/17-00

            Informujemy, iż na terenie województwa pomorskiego z dniem 01.01.2018r. rozpoczęty został projekt „Pomorski rynek pracy otwarty dla Młodych” nr POWR.01.02.01-22-0001/17-00.

                     Projekt skierowany jest do osób wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego (w rozumieniu KC), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET, zgodnie z  definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

 Obecnie trwa rekrutacja do projektu.

 

 

Więcej:


pomorskiedlamlodych@mcdk.info.pl
 

____________________________________________________________________

MCDK Sp. z o.o.
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk
 

Załączniki: