Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Bezpłatne warsztaty komputerowe dla mieszkańców woj. pomorskiego

Czego jaś się nie nauczył...

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
Mariusz Gadomski
tel: 511-485-506 lub (0-22) 266 08 52, e-mail: projekt.wp@projektgamma.pl

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym skierowanym do osób powyżej 50 r.ż. zamieszkałych, uczących się lub pracujących na obszarze woj. pomorskiego zgłaszających się z własnej inicjatywy do udziału w szkoleniach w zakresie nabywania, podnoszenia lub uzupełniania kompetencji informatycznych (komputerowych).


Tematyka szkoleń (do wyboru):

Moduł 1.

  • Podstawy pracy z komputerem (B1): Przeglądanie Internetu, Informacje uzyskane z Internetu, Pojęcia związane z komunikacją – przygotowujący do egzaminu ECDL B1.

Moduł 2.

  • Podstawy pracy w sieci (B2): Efekty pracy, Zarzadzanie plikami, Sieci, Pulpit, Ikony, ustawienia – przygotowujący do egzaminu ECDL B2.

Moduł 3.

  • Przetwarzanie tekstów (B3): Praca z aplikacją, Tworzenie dokumentu, Formatowanie, Obiekty, Przygotowanie wydruków – przygotowujący do egzaminu ECDL B3.

Moduł 4.

  • IT Security (S3): Kwestie bezpieczeństwa, Bezpieczne zarządzanie danymi – przygotowujący do egzaminu ECDL S3.

Moduł 5.

  • Arkusze kalkulacyjne (B4): Użycie aplikacji, Tworzenie dokumentu, Zarządzanie arkuszami, Reguły i funkcje, Formatowanie arkusza – przygotowujący do egzaminu ECDL B4.

Moduł 6.

  • Rozwiązywanie problemów Computional Thinking (S9) – przygotowujący do egzaminu ECDL S9.

Grupy szkoleniowe będą otwierane w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń w danej lokalizacji, która pozwoli na utworzenie 14 osobowej grupy szkoleniowej na tym samym poziomie potrzeb edukacyjnych określonych w ramach spotkania z doradcą zawodowym. Podczas spotkania doradca zawodowy przeprowadzi test umiejętności w zakresie ICT, przeprowadzi wywiad w celu określenia potrzeb edukacyjnych/szkoleniowych uczestnika projektu oraz zbada motywację do uzupełnienia kompetencji komputerowych niezbędnych na rynku pracy.


Projekt trwa do 30 czerwca 2018. Liczba miejsc ograniczona.

kliknij i wypełnij formularz

Fundusze europejskie, urząd woj. pomorskiego, unia europejska


Projekt realizowany przez GAMMA D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka jawna
Siedziba: ul. Mysłowicka 15; Warszawa 01-612
Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka