Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy

Gmina Przywidz

 

Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

W Gminie Przywidz na stałe jest zameldowanych na koniec grudnia 2017r., ponad 5677 osób. Jednakże szacujemy, że liczba faktycznych mieszkańców gminy jest znacznie większa. Niestety, podatki tych osób często zasilają budżety innych miast i gmin.

W przypadku miesięcznych zarobków w wysokości 2 000 zł daje to kwotę nieco ponad 42 zł na miesiąc i prawie 505 zł rocznie. W skali całej gminy są to ogromne pieniądze głównie na inwestycje, które podniosą standard nas wszystkich. Dzięki nim możemy też finansować budowę nowych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, remontować nasze szkoły i przedszkola, czy wspierać działalność kulturalną i sportową.

Każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Przywidz, będzie miał udział w jej rozwoju i wpływania na te decyzje. Wystarczy tylko zaktualizować swój adres zamieszkania w zeznaniu rocznym. Jeśli ktoś jednak nie zdąży zmienić danych adresowych w zeznaniu rocznym, może to zrobić w formularzu ZAP-3 (to nowy formularz, który od 1 stycznia 2012 zastąpił formularz aktualizacyjny NIP-3).

Jeżeli Gmina Przywidz jest miejscem,  w którym mieszkacie i gdzie chcecie żyć bardziej komfortowo oraz bezpiecznie to okazja, żeby pomóc  w rozwoju Naszej Małej Ojczyzny: 37,89 procent bowiem z każdego PIT-u trafia do budżetu gminy, w której mieszka podatnik.

Zgłoszenie aktualizacyjne nie podlega opłacie skarbowej i należy je złożyć  po zmianie danych osobowych, np. miejsca zamieszkania, we właściwym urzędzie skarbowym.

Formularz można m.in. przekazać osobiście lub wysłać pocztą.
 

 Twój podatek wróci do Ciebie!  

   Z wyrazami szacunku

                                                                                                       Marek Zimakowski     

    Wójt Gminy Przywidz 

Załączniki: