aktualnosci

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Bogumiły i Zdzisława Śpiewak z Pomlewa

W dniu 24 lutego 2018r. Państwo Bogumiła i Zdzisław Śpiewak zam. w Pomlewie będą obchodzili Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji  Złotych Jubilatów odwiedzili Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski, Przewodniczący Rady Gminy Przywidz Teodor Formela, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomlewie Michał Olejnik, Inspektor ds. kadr i obsługi Rady Gminy  Gabriela Pożoga oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra Ciecholewska. Złożyli najserdeczniejsze życzenia pomyślności i szczęścia na dalsze lata. Wręczyli kwiaty, dyplom i kosz rozmaitości. Wójt natomiast odznaczył Jubilatów medalami „za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo Śpiewak są bardzo pogodni i uśmiechnięci. Cieszą się z dokonań sportowych swoich wnucząt i bardzo im kibicują w osiąganiu jeszcze lepszych wyników sportowych! Złotym Jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu i pomyślności!