aktualnosci

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU FERYJNEGO „ZIMOWE WĘDRÓWKI: SOBIESŁAWICE – KSIĄŻĘTA KASZUBSCY"

            Projekt „Zimowe  Wędrówki : Sobiesławice – książęta kaszubscy” adresowany był do dzieci / 10-13 lat - uczniów z klas III – VII/ z terenu obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w  Trzepowie . Zajęcia dofinansowały sołectwa w Trzepowie i Borowinie. Projekt trwał 10 dni w czasie ferii w styczniu  i lutym 2018 r.

Jego celami było:

  • zainteresowanie Polską , jej bogactwem i pięknem.
  • zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych , zabytków  i pamiątek z przeszłości Małej Ojczyzny- Pomorza, Kaszub  i gminy Przywidz .
  • zdobywanie i rozszerzanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego oraz warunków życia istot żywych.
  • poznanie współzależności człowieka i środowiska.
  • uwrażliwienie na piękno Polski, Kaszub , gminy Przywidz
  • kształtowanie szacunku do wszystkich istot żywych , przyrody ,  zabytków, pamiątek z przeszłości   oraz odpowiedzialności za ich stan.
  • zrozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.
  • poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody
  • kształtowanie  postaw wolnych od nałogów
  • kształtowanie umiejętności kreatywnego zagospodarowania  czasu wolnego.

Zajęcia w ciągu 10 dni  prowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej w Trzepowie: Cezary Bach – Żelewski, Barbara  Grochalska i Joanna Iwanicka.

Projekt aktywizował  uczniów do wysiłku związanego z :

a/ ćwiczeniem wytrzymałości i wytrwałości : długie marsze , zabawy ruchowe i sportowe , gimnastyka korekcyjna, dwukrotne zajęcia na basenie

/ w Kościerzynie i Kartuzach/

b/ pełnieniem dyżurów przy posiłkach dla całej grupy ,smażeniu kiełbasek na grillu i  porządkowanie po nich

c/ z samodzielnym korzystaniem z Internetu, map, planów miast , przewodników turystycznych ,folderów Pomorza Gdańskiego i Przywidza

d/ poszukiwaniem i utrwalaniem wiadomości o Pomorzu, Kaszubach, książętach kaszubskich- Sobiesławicach i gminie Przywidz

e/wykonywaniem portretów, pejzaży ,obrazów i gazetek – ekspozycji  dotyczących: Sobiesławiców, gryfów ,zakątków Kaszub i  Przywidza

         Uczniom bardzo podobał się ten projekt, chociaż jego niektóre elementy -codzienne piesze marsze wymagały dużo wysiłku. Dzieci przeszły pieszo w ciągu 10 dni około 50 km. Frekwencja na zajęciach była bardzo wysoka- wyniosła około 90 % . Planowane efekty projektu zostały osiągnięte.

                                                 

                                                                     Cezary Bach – Żelewski