Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Wymień swój stary piec na NOWY – będą dotacje dla mieszkańców gminy Przywidz

 

   

 

 

     http://www.wfosigw.gda.pl/biura/wfos/page_download/33/WFOSiGW%20wersja%20kolor-01.jpg                                           

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku ogłosił konkursu pod nazwą: „Czyste powietrze Pomorza”

WÓJT GMINY PRZYWIDZ ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA  DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Zadanie dotyczy likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska  :

 • Kocioł opalany olejem opałowym
 • Kocioł opalany gazem
 • Kocioł opalany biomasą np. pellet
 • Pompa ciepła
 • Elektryczne źródło ciepła

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków WFOŚiGW na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych przez niego poniesionych. W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gminy Przywidz uzyskają dofinansowanie z budżetu gminy, ale nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

 • 5.000 zł za montaż kotła opalanego gazem, olejem opałowym lub na biomasę dla budynku jednorodzinnego,
 • 12.500 zł za montaż kotła opalanego gazem, olejem opałowym lub na biomasę dla budynku wielorodzinnego,
 • 10.000 zł za montaż pompy ciepła
 • 1.000,00 zł na elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją

Koszty kwalifikowalne zadania stanowią wydatki poniesione w szczególności na:

 • demontaż istniejącego źródła ciepła,
 • zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
 • wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać do dnia 23.04.2018 r. w Urzędzie  Gminy, pok. 13,  ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz.

Szczegółowe informacje: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pok. 13 p. Alina Klejna tel. (58) 682 59 90

Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

W przypadku nie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku złożone wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załączniki: