aktualnosci

Uchwała MPZP Przywidz II - Wyłożenie

UCHWAŁA NR ..../…./ 2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia …………

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz

Załączniki: