aktualnosci

Fotowoltaika – Gmina nadal czeka na rozstrzygnięcie konkursu

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców Gminy Przywidz, dotyczącymi dofinansowania projektu pt. "Eko Energia od Somonina aż po Przywidz", realizowanego w partnerstwie z Gminą Somonino, Wójt Gminy Przywidz informuje, iż w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16, konkurs nadal nie został rozstrzygnięty przez Urząd Marszałkowski (termin rozstrzygnięcia konkursu również nie został określony).

 

W przypadku otrzymania informacji o dofinansowaniu projektu, Gmina Przywidz niezwłocznie poinformuje wszystkich Beneficjentów.