Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Usuwanie azbestu – wnioski o dotację zawieszone

Wójt Gminy Przywidz informuje, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 25 maja 2018 r. zawiesił nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Funduszu, spowodowanych względami organizacyjno – finansowymi. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności Wójt Gminy Przywidz poda do publicznej wiadomości (na stronie internetowej UG) informację o ponownym uruchomieniu konkursu i możliwości uzyskania dofinansowania.