Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Uwaga rusza nowy konkurs WFOŚiGW w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Jego uruchomienie zostało zapowiedziane 17 lipca 2018 podczas spotkania informacyjnego na temat ograniczania niskiej emisji zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ze względu na fakt, iż Krajowy Program „Czyste Powietrze” nie obejmuje swym zakresem budownictwa wielorodzinnego, Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku zdecydował o ogłoszeniu konkursu, który umożliwi dofinansowanie wymiany źródeł ciepła również w takich obiektach. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które aplikowały o środki finansowe w konkursie „Czyste Powietrze Pomorza” edycja 2018.

UWAGA: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po dniu 22.06.2018 r. Podstawę do ich refundacji stanowi zawarta umowa. Przed terminem zawarcia umowy Wnioskodawca ponosi wydatki, mogące stanowić koszty kwalifikowane zadania, na własne ryzyko.

Wnioski należy składać do 22 sierpnia 2018 roku w siedzibie Funduszu. Wszelkie informacje i dokumenty aplikacyjne dla Konkursu „Wymawiana źródeł ciepłą w budynkach Wielorodzinnych” znajdą Państwo w dziale Konkursy.

Więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Gdańsku oraz pod linkami:

https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/ograniczenie-niskiej-emisji-na-pomorzu-nowe-konkursy-w-wfosigw-w-gdansku

https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/uwaga-rusza-nowy-konkurs-wfosigw-w-gdansku