Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

28 sierpnia odbyło się zapowiadane spotkanie dotyczące "Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2014 - 2022", zorganizowane przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby. 
Podczas niego można było poznać możliwości i zasady otrzymania wsparcia finansowego. Całość środków na wdrażanie strategii to 15 mln zł. Lokalna strategia rozwoju przewiduje środki finansowe dla wnioskodawców z grupy: Sektora gospodarczego - przedsiębiorców, sektora społecznego - organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, oraz sektora publicznego - jednostki samorządu terytorialnego.
Warto uczestniczyć w tak ciekawych spotkaniach, aby móc wiedzieć jak rozwinąć swoją firmę, nadać tempa organizacji wydarzeń sportowych czy np. dowiedzieć się jak dofinansować rozwój kultury lokalnej.  

Tekst i zdjęcia: GOK Przywidz