Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy

                                                                                                       Przywidz, dn.  8.11.2018 r.

Zawiadomienie o    I sesji   Rady Gminy

 

                              Zawiadamiam, że Komisarz Wyborczy w Gdańsku I , zgodnie z Postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r.  zwołał  pierwszą sesję nowo wybranej  Rady Gminy Przywidz na dzień              19 listopada 2018 r.

Sesja odbędzie się  o godz. 13-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu  (wejście od strony jeziora).

Porządek obrad:

1. Otwarcie i prowadzenie sesji  do czasu wyboru Przewodniczącego,  przez Radnego  najstarszego wiekiem obecnego na sesji.

2. Stwierdzenie  obecności co najmniej  połowy ustawowego składu rady.

3. Ślubowanie Radnych.

4. Wybór Przewodniczącego.

5. Wybór Zastępcy.

6. Ślubowanie  Wójta.

7. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                       Marek  Zimakowski

 

 

 

Załączniki: