Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Międzynarodowe spotkanie samorządów terytorialnych organizowane z ramienia Szwajcarsko-Ukraińskiego

W dniu 7 marca 2019r. w Hali Arena Przywidz odbyło się międzynarodowe spotkanie samorządów terytorialnych organizowane z ramienia Szwajcarsko-Ukraińskiego projektu wsparcia decentralizacji DESPRO

Głównym celem spotkania, które odbyło się z inicjatywy strony Ukraińskiej, było przedstawienie rozwiązań, jakie praktykuje się w zakresie organizacji zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków mieszkańców Gminy Przywidz. Przedstawiciele naszego Urzędu zaprezentowali jak wykorzystywać nowoczesne możliwości pozyskiwania dofinansowań na modernizację infrastruktury, przykładając jednocześnie bardzo dużą uwagę do proekologicznych rozwiązań inwestycyjnych. Najlepszym przykładem na to jest chociażby realizowana teraz największa w historii gminy inwestycja, czyli budowa nowej oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym.

Pokazaliśmy, że nasz system zarządzania jest skuteczny mimo braku spółki czy zakładu komunalnego. Staramy się nie generować niepotrzebnych kosztów, bez zbędnego rozbudowywania struktury pracowniczej, analizujemy sytuację i realizujemy konkretne zadania korzystając z zasobów firm zewnętrznych. Dodatkowo, outsourcing oparty na lokalnych firmach wspiera naszą lokalną gospodarkę. Ufamy naszym przedsiębiorcom i ufamy naszym mieszkańcom.