Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Bezpłatne kursy obsługi komputera dla osób 50 +

CapsLock – kurs obsługi komputera dla osób 50+

 

SZCZEGÓŁY: Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej, pracujących i pozostających bez zatrudnienia, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach.

 

  1. Miejsce kursu dowolne - w przepadku zebrania grupy 10 chętnych – na terenie wybranego sołectwa, szkoły, koła gospodyń, klubu seniora, etc.)

 

  1. Termin realizacji: 01.06.2017-30.11.2019

120 godzin kursu

 

  1. Grupa docelowa: Osoby w wieku 50+ zamieszkujące teren woj. pomorskiego, osoby pozostające bez zatrudnienia a także  pracujące

Grupy  10-osobowe

 

  1. Temat:

Kurs ECDL BASE

Poziom do wyboru – 120 h łącznie.

Egzamin po każdym module.

 

  1. Zapewniamy:

Wysokiej jakości kurs komputerowy;

Materiały szkoleniowe

Egzamin kończący się certyfikatem IC3 (Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu).

 

  1. Program

Podstawy pracy z komputerem

Podstawy pracy w sieci

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

 

Kursy kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL BASE – certyfikat międzynarodowy

Czas trwania zajęć: harmonogram ustalany z każda grupą indywidualnie (przykładowo 3-4 godziny lekcyjne w tygodniu w dni powszednie oraz w weekendy).

 

 

Osoba do kontaktu: Krzysztof Szczepański

Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa

tel. 698 981 039

szkolenia@fds-consulting.eu

www.fds-consulting.eu