Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Mieszkańcy Gminy Przywidz wybrali Sołtysów

Mieszkańcy Gminy Przywidz wybrali sołtysów 

 

Ostatnie dwa tygodnie marca były ważne dla mieszkańców Sołectw Gminy Przywidz, ponieważ w tym czasie odbyły się Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich.

Nowo wybrane Władze Sołeckie po raz pierwszy zostali powołani na kadencję pięcioletnią, co oznacza, że będą mogli dłużej dbać o swoją okolicę i mieszkańców.

Lokalne społeczności wykazały się zaangażowaniem w sprawy sołeckie, o czym świadczyła spora frekwencja.

W zebraniach wyborczych uczestniczył Wójt Gminy Przywidz Pan Marek Zimakowski oraz Sekretarz Gminy Przywidz Pan Dariusz Czaiński.

Dziękujemy Komisjom Skrutacyjnym za sprawny przebieg oraz  dopilnowanie poprawności tajnego głosowania.

Sołtysom i członkom Rad Sołeckich serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia i wytrwałości w pracy na rzecz społeczeństwa. 

Mieszkańcom przypominamy, że następne zebranie w Waszych sołectwach powołuje już nowo wybrany Sołtys z Radą.

 

 

Załączniki: