aktualnosci

Informacja dotycząca szkoleń komputerowych i językowych

Do Urzędu Gminy Przywidz wpłynęła informacja o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Kompetentny Przywidz" („Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ITC i znajomości języków obcych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).  Przewidywany termin rozpoczęcia projektu to wrzesień 2013r. Osoby, które złożyły ankiet i wyraziły chęć uczestnictwa  w kursach i szkoleniach w ramach programy zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach naboru.