Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Obwieszczenie - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Pomlewo II i Piekło Dolne Gmina Przywidz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, Gmina Przywidz oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, gmina Przywidz) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko