Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Podpisanie umowy na „Przebudowę drogi gminnej nr 169006G Czarna Huta – Roztoka”.

 

W dniu 03 października 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz została podpisana umowa na  „Przebudowę drogi gminnej nr 169006G Czarna Huta- Roztoka”

pomiędzy Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 35,

a Urzędem Gminy w Przywidzu. Umowa opiewa na kwotę 536.907,30zł.

 

Umowę podpisali : z ramienia firmy MTM S.A.: Prezes Zarządu firmy MTM S.A. – Pan Marek Ignatowski oraz Wiceprezes – Pan Władysław Grzech.

Ze strony Urzędu Gminy – Wójt Marek Zimakowski oraz Skarbnik Barbara Borowska.

 

Zadanie dofinansowane jest w kwocie ok 130.000zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a dotyczy wykonania nawierzchni asfaltowej ul. Białej w Czarnej Hucie na odcinku ok 1km.  Termin realizacji zadania : do 05.11.2019r.