aktualnosci

List intencyjny dot. strategii rozwoju infrastruktury wod-kan na lata 2016-2030.

Informujemy, iż 16 kwietnia 2013 roku został podpisany list intencyjny dzięki któremu zawiązane "Partnerstwo Gdańskiej Aglomeracji Wodociągowej" wyraża chęć wzięcia udziału w procesie aplikowania o środki na dofinansowanie projektu, którego celem jest stworzenie zintegrowanej strategii rozwoju infrastruktury wod-kan na lata 2016-2030.

Załączniki: