Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Fotowoltaika - komunikat - lista rezerwowa

Urząd Gminy Przywidz informuje iż z uwagi na duże zainteresowanie Mieszkańców Naszej Gminy udziałem w projekcie, związanym z energią odnawialną w ramach  Działania 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, możliwe jest składanie wniosków na tzw.”listę rezerwową”, która daje szansę udziału w projekcie, w przypadku rezygnacji bądź skreślenia osoby będącej na liście podstawowej.

Termin składania wniosków, w sekretariacie Urzędu Gminy, od 29 sierpnia do 2 września 2016r włącznie.

Przypominamy, że projekt zakłada budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych oraz budynkach mieszkańców.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Przywidz  - Marek Zimakowski