kontrola

Kontrola: 06.02.2017 - 06.02.2017

Organ Kontrolujący: 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim
Przedmiot kontroli: 
wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w m. Kozia Góra
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 6 Lutego, 2017

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 11)