kontrola

Kontrola: 13.02.2017 - 16.02.2017

Organ Kontrolujący: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przedmiot kontroli: 
kontrola umowy o dofinansowanie Nr 6712015 (Wn-11/OA-XN-04/D) w sprawie projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 13 Lutego, 2017 do czwartek, 16 Lutego, 2017

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 11)