kontrola

Kontrola: 17.02.2017 - 17.02.2017

Organ Kontrolujący: 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
SP w Pomlewie - kontrola planowa w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej
Okres trwania kontroli: 
piątek, 17 Lutego, 2017

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 11)