kontrola

Kontrola: 12.01.2007 - 08.03.2007

Organ Kontrolujący: 
Najwyższa Izba Kontroli
Okres trwania kontroli: 
piątek, 12 Stycznia, 2007 do czwartek, 8 Marca, 2007
Wystąpienie pokontrolne: