kontrola

Kontrola: 20.01.2009 - 22.05.2009

Organ Kontrolujący: 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
Kontrola kompleksowa Gminy Przywidz
Okres trwania kontroli: 
wtorek, 20 Stycznia, 2009 do piątek, 22 Maja, 2009
Wystąpienie pokontrolne: