kontrola

Kontrola: 02.03.2010 - 31.03.2010

Organ Kontrolujący: 
Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
Oczyszczalnia ścieków w Przywidzu
Okres trwania kontroli: 
wtorek, 2 Marca, 2010 do środa, 31 Marca, 2010

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)