kontrola

Kontrola: 04.11.2010 - 05.11.2010

Organ Kontrolujący: 
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
Kontrola trwałości projektu Z/Z.ZZ/14/3.5.1/021/04-”Budowa boiska gimnazjalnego”
Okres trwania kontroli: 
czwartek, 4 Listopada, 2010 do piątek, 5 Listopada, 2010

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)