kontrola

Kontrola: 05.01.2011 - 05.01.2011

Organ Kontrolujący: 
PPIS w Pruszczu Gdańskim
Przedmiot kontroli: 
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Piekło Górne
Okres trwania kontroli: 
środa, 5 Stycznia, 2011

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)