kontrola

Kontrola: 20.07.2011 - 20.07.2011

Organ Kontrolujący: 
Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w Pruszczu Gdańskim
Przedmiot kontroli: 
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań OC i ZK.
Okres trwania kontroli: 
środa, 20 Lipca, 2011

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)