kontrola

Kontrola: 24.08.2011 - 19.09.2011

Organ Kontrolujący: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - oddział w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne składki, do których pobierania zobowiązany jest ZUS.
Okres trwania kontroli: 
środa, 24 Sierpnia, 2011 do poniedziałek, 19 Września, 2011

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)