kontrola

Kontrola: 29.11.2011 - 29.11.2011

Organ Kontrolujący: 
Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim
Przedmiot kontroli: 
Rejestr zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT. Usługa oczyszczania ścieków, dzierżawa nieruchomości. Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za wrzesień 2011r, w tym sprawdzenie zasadności dokonania zwrotu oraz sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków prawnych w zakresie kas fiskalnych.
Okres trwania kontroli: 
wtorek, 29 Listopada, 2011

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)