kontrola

Kontrola: 11.01.2012 - 13.01.2012

Organ Kontrolujący: 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Departament Programów Regionalnych
Przedmiot kontroli: 
Projekt pod nazwą „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Przywidzu przy ul. Szkolnej 1 o sale lekcyjne i inne pomieszczenia dla Szkoły Podstawowej”
Okres trwania kontroli: 
środa, 11 Stycznia, 2012 do piątek, 13 Stycznia, 2012

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)