kontrola

Kontrola: 23.08.2012 - 23.08.2012

Organ Kontrolujący: 
Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim
Przedmiot kontroli: 
Rozliczenie podatku od towarów i usług za czerwiec 2012r.
Okres trwania kontroli: 
czwartek, 23 Sierpnia, 2012

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)