kontrola

Kontrola: 21.09.2012 - 21.09.2012

Organ Kontrolujący: 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
Projekt z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z 10 kwietnia 1974r, o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Okres trwania kontroli: 
piątek, 21 Września, 2012

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)