kontrola

Kontrola: 26.09.2012 - 26.09.2012

Organ Kontrolujący: 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk na podstawie aktów prawnych.
Okres trwania kontroli: 
środa, 26 Września, 2012

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)