Urząd

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

TRZEPOWO

Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo

Uchwała Nr XVIII/125/2016
z dnia 14 września 2016 roku

 

Wyłożenie projektu planu w dniach 28.10.2019 r. – 18.11.2019 r.
Dyskusja publiczna 06.11.2019 r. o godz. 15.00
Uwagi do 02.12.2019 r.
 

1) obwieszczenie
 2) projekt uchwały - plan
3) rysunek - plan
4) prognoza oddziaływania na środowisko
 

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/237/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
 

Projekt planu
w trakcie opracowania
 

MIŁOWO

Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/271/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

PRZYWIDZ

Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem
zabudowy od rzek i jezior, w obrębie
geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz

Uchwała Nr IV/20/2018
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Projekt planu w trakcie uzgodnień

HUTA DOLNA

Huta Dolna I w obrębie geodezyjnym Huta Dolna,
gmina Przywidz

 

Uchwała Nr V/34/2019 
z dnia 8 lutego 2019 roku

Projekt planu w trakcie uzgodnień

PIEKŁO GÓRNE

rejon ulicy Wierzbowej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

Uchwała Nr VIII/53/2019

z dnia 29 maja 2019 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

 

 

KOZIA GÓRA

Kozia Góra I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz

Uchwała Nr VIII/54/2019

z dnia 29 maja 2019 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania