Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

TRZEPOWO

Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo

Uchwała Nr XVIII/125/2016
z dnia 14 września 2016 roku

 

Projekt planu

w trakcie opracowania 

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/237/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
 

Projekt planu
w trakcie opracowania
 

POMLEWO

Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo

Uchwała Nr XXXIII/268/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekt planu

w trakcie uzgodnień

 

POMLEWO

Pomlewo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz
Uchwała Nr XXXIV/275/2018
z dnia 21 września 2018 roku

Projekt w trakcie opracowania

JODŁOWNO

Jodłowno I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Jodłowno

Uchwała Nr XXXIII/269/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

Projekt planu

w trakcie uzgodnień

 

PIEKŁO GÓRNE

Zmiana fragmentu miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, Gmina Przywidz)

Uchwała Nr XXXIV/276/2018

z dnia 21 września 2018 roku

Projekt planu w trakcie opracowania

MIŁOWO

Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/271/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

PRZYWIDZ

Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem
zabudowy od rzek i jezior, w obrębie
geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz

Uchwała Nr IV/20/2018
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Możliwość składania wniosków
do planu od
dnia 10.01.2019 r. do
dnia 31.01.2019 r.

Obwieszczenie