Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

MARSZEWSKA GÓRA

zmiana miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra  gmina Przywidz
 
Uchwała Nr XXIII/156/2017
z dnia  1 lutego  2017 r.

Wyłożenie projektu planu w dniach 11.09.2017 r. – 02.10.2017 r.

Dyskusja publiczna 20.09.2017 r. o godz.1600

Obwieszczenie i Dokumentacja

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/237/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
 

Projekt planu
w trakcie uzgodnień
 

PRZYWIDZ

Przywidz I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz

Uchwała Nr XVIII/124/2016
z dnia 14 września 2016 roku

Projekt planu
w trakcie opracowania
 

TRZEPOWO

Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo

Uchwała Nr XVIII/125/2016
z dnia 14 września 2016 roku

 

Projekt planu
w trakcie opracowania