Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

TRZEPOWO

Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo

Uchwała Nr XVIII/125/2016
z dnia 14 września 2016 roku

 

Projekt planu

w trakcie opracowania 

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/237/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
 

Projekt planu
w trakcie opracowania
 

POMLEWO

Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo

Uchwała Nr XXXIII/268/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Wyłożenie projektu planu w dniach 06.03.2019 r. – 27.03.2019 r.

Dyskusja publiczna 20.03.2019 r. o godz. 15.00

Uwagi do 10.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Tekst planu

Rysunek

Prognoza

Prognoza zał. 1

Prognoza zał. 2

 

POMLEWO

Pomlewo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz
Uchwała Nr XXXIV/275/2018
z dnia 21 września 2018 roku

Projekt w trakcie opracowania

JODŁOWNO

Jodłowno I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Jodłowno

Uchwała Nr XXXIII/269/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

Projekt planu

w trakcie uzgodnień

 

PIEKŁO GÓRNE

Zmiana fragmentu miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, Gmina Przywidz)

Uchwała Nr XXXIV/276/2018

z dnia 21 września 2018 roku

Projekt planu w trakcie opracowania

MIŁOWO

Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/271/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

PRZYWIDZ

Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem
zabudowy od rzek i jezior, w obrębie
geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz

Uchwała Nr IV/20/2018
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Projekt planu w trakcie opracowania

HUTA DOLNA

Huta Dolna I w obrębie geodezyjnym Huta Dolna,
gmina Przywidz

 

Uchwała Nr V/34/2019 
z dnia 8 lutego 2019 roku

Możliwość składania wniosków do planu od
dnia 21.02.2019 r.
do dnia 19.03.2019 r.

Obwieszczenie