Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

PIEKŁO GÓRNE

Zmiana fragmentu miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, Gmina Przywidz)

Uchwała Nr XXXIV/276/2018

z dnia 21 września 2018 roku

Projekt planu w trakcie uzgodnień

MIŁOWO

Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/271/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

PRZYWIDZ

Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem
zabudowy od rzek i jezior, w obrębie
geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz

Uchwała Nr IV/20/2018
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Projekt planu w trakcie opracowania

HUTA DOLNA

Huta Dolna I w obrębie geodezyjnym Huta Dolna,
gmina Przywidz

 

Uchwała Nr V/34/2019 
z dnia 8 lutego 2019 roku

Projekt planu w trakcie opracowania

PIEKŁO GÓRNE

rejon ulicy Wierzbowej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

Uchwała Nr VIII/53/2019

z dnia 29 maja 2019 roku

Możliwość składania wniosków do planu do dnia 9.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

KOZIA GÓRA

Kozia Góra I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz

Uchwała Nr VIII/54/2019

z dnia 29 maja 2019 roku

Możliwość składania wniosków do planu do dnia 9.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE

TRZEPOWO

Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo

Uchwała Nr XVIII/125/2016
z dnia 14 września 2016 roku

 

Projekt planu

w trakcie opracowania 

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/237/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
 

Projekt planu
w trakcie opracowania
 

POMLEWO

Pomlewo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz
Uchwała Nr XXXIV/275/2018
z dnia 21 września 2018 roku

Projekt planu

w trakcie uzgodnień