Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

TRZEPOWO

Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo

Uchwała Nr XVIII/125/2016
z dnia 14 września 2016 roku

 

Projekt planu

w trakcie opracowania 

PRZYWIDZ

Przywidz III dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XXVIII/222/2017

z dnia  15 listopada 2017 roku

 

Wyłożenie projektu planu w dniach 24.05.2018 r. – 14.06.2018 r.

Dyskusja publiczna – 06.06.2018 r. o godz. 15.00

Termin wnoszenia uwag do 28.06.2018 r

Obwieszczenie

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/237/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
 

Projekt planu
w trakcie opracowania
 

PRZYWIDZ

Przywidz I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz

 

Uchwała Nr XVIII/124/2016

z dnia 14 września 2016 roku

Projekt planu
w trakcie opracowania
 

PRZYWIDZ

Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz

 

Uchwała Nr XXVII/199/2017

z dnia 20 września 2017 roku

Projekt planu przed uchwaleniem na sesji Rady Gminy Przywidz