podstrona

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny


Zarządzenie Wójta Gminy Przywidz nr 8/2010 z dnia 1.02.2010r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przywidz Referat Organizacyjny

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY PRZYWIDZ

 

 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Numer pokoju piętro

E-mail

Numer telefonu

I Piętro

Wójt

Marek Zimakowski

10

zimakowski.wojt(at)przywidz.pl

(58) 682-51-46

Zastępca Wójta,

Kierownik Referatu Inwestycji
 i Gospodarki Komunalnej

Dariusz Czaiński

6

zastepca(at)przywidz.pl

(58) 682-51-46

 

 

REFERAT FINANSOWY
Parter

Skarbnik

Barbara Borowska

5

skarbnik(at)przywidz.pl

(58) 682-59-89

Inspektor ds. windykacji

Krystyna Lewicka

2

ksiegowosc(at)przywidz.pl

(58) 682-59-83

Inspektor ds. podatków i opłat

Magdalena Pułka

2

podatki(at)przywidz.pl

(58) 682-59-83

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Cecylia Cierocka

3

c.cierocka(at)przywidz.pl

(58) 682-59-84

Podinspektor ds. księgowości oświatowej

Małgorzata Jurczyk

3

m.jurczyk(at)przywidz.pl

(58) 682-59-84

Podinspektor ds. płac

Ewa Szczypiorowska- Berlik

4

e.szczypiorowska(at)przywidz.pl

(58) 682-59-84

Inspektor

 ds. windykacji

Anna Koniecka

4

opłaty_lokalne(at)przywidz.pl

(58) 682-59-84

Podinspektor ds. księgowości

Sandra Kłęk pracownik przebywający na długotrwałym zwolnieniu

4

fundusze_soleckie(at)przywidz.pl

(58) 682-59-84

Referent ds. księgowości i VAT

Marieta Węsierska -Tessen

4

korespondencja_VAT(at)przywidz.pl

(58) 682-59-83

Podinspektor ds. księgowości

Sylwia Dzieruk

4

s.dzieruk(at)przywidz.pl

(58) 682-59-83

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

I Piętro

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Grzegorz Stańczyk

11

sekretarz(at)przywidz.pl

(58) 682-59-86

Referent ds. kancelaryjnych

Karolina Szymikowska

9

sekretariat(at)przywidz.pl

(58) 682-51-46

Parter

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Aleksandra Kajzer - Piasecka

1

elud(at)przywidz.pl

(58) 682-59-82

II Piętro

Referent ds. promocji, turystyki i funduszy sołeckich

Edyta Skrzypek

17

promocja(at)przywidz.pl

(58) 682-59-94

Sekretarz, Inspektor ds. społecznych

Grażyna Kłęk

17

oswiata(at)przywidz.pl

(58) 682-59-94

 
 
 
 
 
REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

II Piętro

Inspektor ds. inwestycji

Tomasz Herbasz

12

t.herbasz(at)przywidz.pl

(58) 682-50-69

Podinspektor ds. inwestycji

Katarzyna Kutyła

12

k.kutyla(at)przywidz.pl

(58) 682-50-69

Inspektor ds. komunalnych

Aldona Giczewska

13

gospodarka_komunalna(at)przywidz.pl

(58) 682-59-90

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Alina Klejna

13

ochrona_srodowiska(at)przywidz.pl

(58) 682-59-90

Referent ds. dróg

Dariusz Rerek

14

drogi(at)przywidz.pl

(58) 682-59-91

Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Jolanta Barton

14

fundusze(at)przywidz.pl

(58) 682-59-94

 
 

 

REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

II piętro

Kierownik Referatu

Dorota Adamska

15

urbanista(at)przywidz.pl

(58) 682-59-92

Geodeta gminny

Ewa Witkowska

14

e.witkowska(at)przywidz.pl

(58) 682-59-91

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Katarzyna Miazga

14

planowanie(at)przywidz.pl

(58) 682-59-91

Urbanista

Mateusz Sieńko

14

m.sienko(at)przywidz.pl

(58) 682-59-91

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, melioracji i rolnictwa

Iwetta Kruczkowska

16

nieruchomosci(at)przywidz.pl

(58) 682-59-93

 
 
 
URZĄD STANU CYWILNEGO

Parter

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Aleksandra Ciecholewska

1

usc(at)przywidz.pl

(58) 682-59-82

 
 
 

SAMODZIELNE STANOWISKA

I Piętro

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr

Gabriela Pożoga

7

biuro_rady(at)przywidz.pl

(58)682-59-87

II Piętro

Inspektor  ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Krzysztof Chrostek

14

obrona_cywilna(at)przywidz.pl

(58) 682-59-91

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

Arkadiusz Mikulski

16

osp_ug(at)przywidz.pl

(58) 682-59-93