kontrola

Kontrola: 28.08.2014 - 28.08.2014

Organ Kontrolujący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim
Przedmiot kontroli: 
Kąpielisko gminne w m. Przywidz
Okres trwania kontroli: 
czwartek, 28 Sierpnia, 2014

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)