Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

podstrona

Inwestycje gminne w realizacji

 

  • Ruszyły pozimowe remonty gminnych dróg, chcemy wykorzystać sprzyjającą pogodę i przeprowadzić roboty na najbardziej tego wymagających odcinkach. Pracę zaczęła gminna równiarka oraz koparko – ładowarka. Ogłoszony został również przetarg na dostawę tłucznia oraz gruzu kruszonego do utwardzania nawierzchni. Wszelkie niedogodności związane z utrzymaniem dróg należy zgłaszać do Urzędu Gminy tel. 58 682 – 59 – 90 lub do sołtysów.
  • Przebudowa ul. Brzozowej w Przywidzu - ogłoszony został przetarg na największą tegoroczną inwestycję drogową – wartą ponad ok. 1,2 mln zł, przebudowę ul. Brzozowej w Przywidzu. W ramach zadania powstanie nawierzchnia z kostki betonowej wraz z chodnikiem oraz kanalizacją deszczową. Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2017 r.
  • Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na największą inwestycję w historii Gminy Przywidz – budowę nowej oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym, likwidację oczyszczalni w Przywidzu oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gromadzin, Jodłowno i Marszewska Góra. Wartość projektu ok. 19 mln zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.
  • W tym roku kontynuowana będzie wspólnie z Powiatem Gdańskim inwestycja drogowa na trasie Borowina – Guzy. Droga na odcinku 0,5 km zyska nową nawierzchnię asfaltową. Udział Gminy 130 tyś zł.
  • Zlecono również wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi transportu rolnego Pomlewo – Huta Górna. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 0,6 km.

Wnioski złożone – trwa weryfikacja:

  • w lutym 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania polegającego na budowie ujęcia wody Piekło Górne wraz z siecią wodociągową Piekło Górne-Borowina-Kierzkowo. Twa weryfikacja wniosku.
  • w marcu 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2004-2020 zadanie pn.: „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz”. W ramach inwestycji przewiduje się termomodernizację 3 budynków: GOK Przywidz, budynek po byłej szkole przy  ul Uhlenberga w Przywidzu oraz remizy strażackiej OSP w Jodłownie. Warto nadmienić, że w 2016r. zakończono termomodernizację 6 budynków – wszystkie szkoły oraz budynek UG.