obwieszczenia

GK.O.6220.2.2015 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pr...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Maja, 2015
Przedmiot: 
GK.O.6220.2.2015 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesienie użytku RVI i części użytku PsV na działce nr 241/7, obręb ewidencyjny Przywidz, o łącznej powierzchni 2,31 ha, znajdującej się w zasięgu Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu